Sex:female feed

Lena V azhenina Photography
+7 (916) 391-2535
hello@sexfemale.cc
Twitter / Skype / vCard

Launch website

Bela Lugosi

By admin, May 11, 2010. /

IMG_8978-1.jpg
IMG_9138-1.jpg
IMG_9075-1.jpg

model: Pavel Smirnov
make-up: Vika Plekhanova
style : Borodachev – Arkhipov Aleksey

By admin, May 8, 2010. /

IMG_880811.jpg
IMG_879811.jpg
IMG_87591.jpg
IMG_87421.jpg
IMG_87731.jpg
IMG_88271.jpg
IMG_89481.jpg

model: Julia Nefedova

Live

By admin, January 7, 2010. /

_MG_6322.jpg
_MG_6294.jpg

KISS

By admin, November 23, 2009. /

IMG_3683-1s.jpg

model: Zhenya Bazarova
make up: Vika Plekhanova
photography: Lena Vazhenina

24 carats is pure gold

By Lena, July 5, 2009. /

rt3.jpg17.jpg
style: Stepan Astaptsev

Older posts →